Konferencja "Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły"

Wprowadzenie

W 2017 roku przypada 550. rocznica odzyskania przez Polskę panowania nad żeglownym odcinkiem Wisły, co nastąpiło na podstawie traktatu II pokoju toruńskiego. Rozpoczęta w 1467 roku wolna żegluga na Wiśle i jej dopływach dała początek rozkwitu gospodarczego ówczesnej Polski, która m.in. dzięki szybkiemu rozwoju żeglugi na Wiśle stała się na kilkaset lat europejską potęgą. W celu upamiętnienia tego faktu Sejm Rzeczypospolitej w dniu 22 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 ROKIEM RZEKI WISŁY. Ponadto, 23 stycznia 2017 roku, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), wśród których Wisła należy do jednych z najważniejszych. 

Biorąc pod uwagę ważną rocznicę, wspomnianą uchwałę i ustawę, a także z szacunku do historii wspaniałej rzeki oraz troski o jej przyszłość, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu wspólnie z Komisją Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt. „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”, która odbędzie się w Toruniu 16 i 17 listopada 2017 roku. Dostosowanie głównych dróg wodnych, w tym zwłaszcza Wisły, do co najmniej IV klasy żeglowności będzie przebiegało w warunkach zmian klimatycznych i w konsekwencji hydrologicznych. Konieczna będzie także synergia rozwoju żeglugi śródlądowej z zachowaniem bioróżnorodności oraz z ochroną przeciwpowodziową. Te i szereg innych ważnych dla nas wszystkich problemów muszą być rozwiązywane wspólnie przez ludzi nauki i praktyki. Mamy nadzieję, że konferencja w Toruniu stanowić będzie ważny etap tej współpracy i tym bardziej serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji
Włodzimierz Marszelewski

Loga2.jpg

Konferencja w Toruniu